Veiligheid

Bij het parkeren maakt ruim 70% van de mensen zich zorgen over de veiligheid van zijn of haar auto en ruim 50% van de mensen maakt zich zorgen over zijn of haar eigen veiligheid. (bron: VEXPAN onderzoek 2007)

Indrukwekkende getallen die u niet kunt negeren als u in de parkeerbusiness zit.

Experts weten dat er een effectieve methode is om de veiligheid snel te vergroten: Cameratoezicht. Het plaatsen van een ruime hoeveelheid camera's verjaagt criminaliteit vrijwel onmiddellijk naar gebieden met weinig of geen camera's. ICU CAR maakt gebruik van camera's om het parkeermanagement te automatiseren en de beelden van de camera's verhogen ook het toezicht tot een ongekend niveau. Het communiceren van het feit dat Uw parkeergarage is uitgerust met een cameratoezicht-systeem heeft op zich al een positief effect op de veiligheidsbeleving van iedere bezoeker.

ICU CAR legt tevens de kritische bewegingen van alle auto's vast, zoals het naar binnenrijden en het parkeren. Daarmee is er duidelijkheid als men schade op u zou trachten te verhalen.
ICU CAR vertelt bij het betalen waar de auto staat. Men hoeft niet zoekend rond te lopen, maar kan rechtstreeks naar zijn of haar auto lopen. Dat is comfortabel en ook veilig.
ICU CAR zorgt er met duidelijke aanwijzingen voor, dat mensen rustig en via de kortste weg naar de parkeerplek rijden. Ook dat verhoogt de veiligheid van de mensen die van en naar hun auto onderweg zijn.

Nog meer veiligheid

ICU CAR kunt u ook inzetten als de veiligheid nog meer aandacht vraagt. Een auto kan niet op een ander ticket naar buiten rijden en het systeem kan bewaken of een auto zich verplaatst binnen een tijdsframe waarin dit niet de bedoeling is. Elke poging tot diefstal legt de videocamera vast. Abonnementhouders en VIPS kunnen naar speciale, veiligere plekken worden gedirigeerd, de lift kan alvast geroepen worden als de VIP eraan komt en de bewakingsbeelden kunnen automatisch opgeschakeld worden in het controlecentrum. Wij vertellen u hier niet alles wat mogelijk is, maar als er bij u speciale veiligheidswensen spelen, neem dan contact op met Jan Verasdonck voor een gesprek over veiligheid.

A New View of Parking

English website English website